False discovery rate procedures for high-dimensional data

K.I. Kim

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

389 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Davies, Laurie, Promotor
  • van de Wiel, M.A., Co-Promotor
Datum van toekenning14 okt 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1417-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit