Fallacies and Pitfalls on the Road to DevOps - A Longitudinal Industrial Study

Alessandro Caprarelli, Elisabetta Di Nitto, Damian Andrew Tamburri

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fallacies and Pitfalls on the Road to DevOps - A Longitudinal Industrial Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen