Falende organisaties: op zoek naar de werkelijke oorzaken van incidenten

W. Vuuren, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Ongevallen dienen al jaar en dag als aangrijpingspunt voor bedrijven voor het genereren van verbetermaatregelen. Met name menselijk en technisch falen krijgt hierbij veel aandacht. Maar hoe zit het met de invloed van organisatorisch falen? Zowel de Iiteratuur als de praktijk leert dat de invloed van de organisatie op het ontstaan van ongevallen sterk wordt onderschat. Het individu of de techniek, niet de organisatie, wordt nog steeds als grote boosdoener voor het ontstaan van ongevallen aangemerkt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-17
Aantal pagina's3
TijdschriftScope : Periodiek voor Technische Bedrijfskunde
Volume6
Nummer van het tijdschriftjuni
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit