Failure and fatigue life assessment of steel railway bridges with brittle material

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Failure and fatigue life assessment of steel railway bridges with brittle material'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie