Factors influencing the luminescence quantum efficiency of nanocrystalline ZnS:Mn2+:

A.A. Bol, A. Meijerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Factors influencing the luminescence quantum efficiency of nanocrystalline ZnS:Mn2+: <sup/>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie