Factored four way conditional restricted Boltzmann machines for activity recognition

D.C. Mocanu, H. Bou Ammar, D.J.C. Lowet, K. Driessens, A. Liotta, G. Weiss, K.P. Tuyls

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
209 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Factored four way conditional restricted Boltzmann machines for activity recognition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen