Factored four way conditional restricted Boltzmann machines for activity recognition

D. Mocanu, H. Bou Ammar, D.J.C. Lowet, K. Driessens, A. Liotta, G. Weiss, K. Tuyls

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
333 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 27th Benelux Conference on Artificial Intelligence (BNAIC2015), 5-6 November 2015, Hasselt, Belgium
Pagina's1-2
StatusGepubliceerd - 6 nov 2015

Citeer dit