Facility management research in the Netherlands : the call for automation

W.M. Vogel, A.F. van Wagenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-23
TijdschriftFacility Management Magazine
Volume5
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit