Facilitating the design of multidimensional and local transfer functions for volume visualization

P. Sereda

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

175 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Facilitating the design of multidimensional and local transfer functions for volume visualization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen