FabriClick: Interweaving Pushbuttons into Fabrics Using 3D Printing and Digital Embroidery

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'FabriClick: Interweaving Pushbuttons into Fabrics Using 3D Printing and Digital Embroidery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen