Fabrication of short GaAs wet-etched mirror lasers and their complex spectral behaviour

F. Karouta, E. Smalbrugge, W.C. Vleuten, van der, S. Gaillard, G.A. Acket

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fabrication of short GaAs wet-etched mirror lasers and their complex spectral behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics