Fabrication of Polymer/Graphene Biocomposites for Tissue Engineering

João Meneses, Tom van de Kemp, Raquel Costa-Almeida, Rúben Pereira, Fernão D. Magalhães, Miguel Castilho, Artur M. Pinto (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

7 Citaten (Scopus)
106 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fabrication of Polymer/Graphene Biocomposites for Tissue Engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science