Fabrication of PEDOT-OTS-patterned ITO substrates

N. Herzer, M.M. Wienk, P. Schmit, A.B. Spoelstra, C.E. Hendriks, S.D. Oosterhout, S. Höppener, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fabrication of PEDOT-OTS-patterned ITO substrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen