Fabrication, electrical characterization and device simulation of vertical P3HT field-effect transistors

Bojian Xu, Tamer Dogan, Janine G.E. Wilbers, Michel P. de Jong, Peter A. Bobbert, Wilfred G. van der Wiel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fabrication, electrical characterization and device simulation of vertical P3HT field-effect transistors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen