Fabrication and antimicrobial performance of surfaces integrating graphene-based materials

P.C. Henriques, I. Borges, A.D. Moreira Pinto, F.D. Magalhães, I.C. Gonçalves

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fabrication and antimicrobial performance of surfaces integrating graphene-based materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen