eZinCh-2: a versatile, genetically-encoded FRET sensor for cytosolic and intra-organelle Zn2+ imaging

A.M. Hessels, P. Chabosseau, M.H. Bakker, W. Engelen, G.A. Rutter, K.M. Taylor, M. Merkx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'eZinCh-2: a versatile, genetically-encoded FRET sensor for cytosolic and intra-organelle Zn2+ imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen