Eyes and ears everywhere: using sensor data for safety and quality of life

Marijn Biesiot, Tim Jacquemard, Q.C. (Rinie) van Est

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
UitgeverRathenau Instituut
Aantal pagina's17
Plaats van productieDen Haag
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit

Biesiot, M., Jacquemard, T., & van Est, Q. C. R. (2019). Eyes and ears everywhere: using sensor data for safety and quality of life. Den Haag: Rathenau Instituut.