Eye care in nursing homes; collaboration from nursing home physicians' perspective

M. Sinoo, J.M.G.A. Schols, M.A. van Tilborg, H.S.M. Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-26
TijdschriftJournal of Advanced Nursing
Volume72
Nummer van het tijdschriftS1
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2016
Evenement5th European Nursing Congress 4–7 October 2016, Rotterdam, the Netherlands, Caring for Older People: How Can We Do the Right? - Rotterdam, Nederland
Duur: 4 okt 20167 okt 2016

Citeer dit