Extremum-seeking control for the adaptive design of variable gain controllers

B.G.B. Hunnekens, A. Di Dino, N. Wouw, van de, N.J.M. Dijk, van, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extremum-seeking control for the adaptive design of variable gain controllers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering