Extremum-seeking control for data-based performance optimization of high-tech systems

Leroy Hazeleger

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

938 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Wouw, Nathan, Promotor
  • Nijmeijer, Henk, Promotor
Datum van toekenning15 okt. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5082-1
StatusGepubliceerd - 15 okt. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit