Extremes of Some Gaussian Random Interfaces

Alberto Chiarini, Alessandra Cipriani, Rajat Subhra Hazra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extremes of Some Gaussian Random Interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie