Extremely large magnetoresistance in boron-doped silicon

J.J.H.M. Schoonus

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelIMEC-FNA-PSN Workshop 2008; Leuven, Belgium (11 apr 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit