Extreme small-scale clustering of droplets in turbulence driven by hydrodynamic interactions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
83 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Extreme small-scale clustering of droplets in turbulence driven by hydrodynamic interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie