Extreme scanning double shaped-reflector antenna with multiple interactions for focal plane array applications

A. Dubok (Corresponding author), G. Gerini, A.B. Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Extreme scanning double shaped-reflector antenna with multiple interactions for focal plane array applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen