Extremal presentations for classical Lie algebras

J.C.H.W. Panhuis, in 't, E.J. Postma, D.A. Roozemond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extremal presentations for classical Lie algebras'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde