Extremal doubly-even codes of length 40 derived from Hadamard-matrices of order 20

F.C. Bussemaker, V.D. Tonchev, J.H. van Lint (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-321
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume82
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit