Extractors for Jacobian of hyperelliptic curves of genus 2 in odd characteristic

R. Rezaeian Farashahi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extractors for Jacobian of hyperelliptic curves of genus 2 in odd characteristic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde