Extractive recovery of aqueous diamines for bio-based plastics production

A. Krzyzaniak, B. Schuur, A.B. Haan, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Extractive recovery of aqueous diamines for bio-based plastics production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen

  Aarde en milieuwetenschappen