Extractive recovery of aqueous diamines for bio-based plastics production

A. Krzyzaniak, B. Schuur, A.B. Haan, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Extractive recovery of aqueous diamines for bio-based plastics production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

  Chemical Engineering