Extractive distillation with ionic liquids as solvents : selection and conceptual process design

J.P. Gutierrez Hernandez

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

    2719 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Extractive distillation with ionic liquids as solvents : selection and conceptual process design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen