Extractive Distillation of Ethylbenzene and Styrene using Sulfolane as Solvent: Low Pressure Isobaric VLE Data

M.T.G. Jongmans, A.J. Luijks, J. Maassen, B. Schuur, A.B. Haan, de

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    27 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Extractive Distillation of Ethylbenzene and Styrene using Sulfolane as Solvent: Low Pressure Isobaric VLE Data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen