Extraction of heavy metals from contaminated clay soils

B.J.W. Tuin

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  790 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Tels, M., Promotor
  • Förstner, U., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning1 sep. 1989
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit