Extraction of bio-based glycolaldehyde from wood-derived pyrolysis oils

C.R. Vitasari

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  1143 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Haan, André, Promotor
  • Meindersma, Wytze, Co-Promotor
  Datum van toekenning1 jan 2012
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6108-340-1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit