Extraction and modeling of self-heating and mutual thermal coupling impedance of bipolar transistors

N. Nenadovic, S. Mijalkovic, L.K. Nanver, L.K.J. Vandamme, H. Schellevis, V. Alessandro, d', J.W. Slotboom

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titelproceeding of Bipolar/Bicmos Circuits and Technology Meeting 2003
Pagina's125-128
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit