"Extracting" the key fragment in ETS-10 crystallization and its application in AM-6 assembly

M. Guo, Z. Feng, G. Li, J.P. Hofmann, E.A. Pidko, P.C.M.M. Magusin, Qiang Guo, B.M. Weckhuysen, E.J.M. Hensen, F. Fan, C. Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '"Extracting" the key fragment in ETS-10 crystallization and its application in AM-6 assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen