Extracting surface macro basis functions from low-rank scattering operators with the ACA algorithm

V. Lancellotti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

114 Downloads (Pure)
Filter
Conferentiebijdrage

Zoekresultaten