Extracting surface macro basis functions from low-rank scattering operators with the ACA algorithm

V. Lancellotti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extracting surface macro basis functions from low-rank scattering operators with the ACA algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Computer Science

Medicine and Dentistry