Extracting object-centric event logs to support process mining on databases

Guangming Li, Eduardo González López de Murillas, Renata Medeiros de Carvalho, Wil M.P. van der Aalst

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extracting object-centric event logs to support process mining on databases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science