Extra feedback after transferring calls: a study on the effect of three different feedback forms after the transforms of a telephone call

R.M.M. Scheffer

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijInstituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
  StatusGepubliceerd - 11 apr 1994

  Publicatie series

  NaamIPO-Rapport
  Volume970

  Bibliografische nota

  Stageverslag

  Citeer dit