External validation of a prediction model to select the best day-three embryo for transfer in in vitro fertilization or intracytoplasmatic sperm injection procedures

Celine Blank, Imke T. Duijf, Els Slappendel, Massimo Mischi, Saskia Houterman, Jacques W.M. Maas, Petra de Sutter, Benedictus C. Schoot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'External validation of a prediction model to select the best day-three embryo for transfer in in vitro fertilization or intracytoplasmatic sperm injection procedures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen