External representations of argumentations in CSCL and the management of cognitive load

J.M. Bruggen, van, P.A. Kirschner, W.M.G. Jochems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  111 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'External representations of argumentations in CSCL and the management of cognitive load'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Computer Science