External coupling between building energy simulation and computational fluid dynamics

E. Djunaedy

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

634 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Jan L.M., Promotor
  • Chen, Qi, Promotor, Externe Persoon
  • Loomans, Marcel G.L.C., Co-Promotor
Datum van toekenning20 apr 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-6814-586-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit