External coupling between BES and HAM programs for whole-building simulation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-38
Aantal pagina's31
TijdschriftIBPSA News
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit