Extension of the clinical spectrum of Danon disease

A.J. van der Kooi, I.M. van Langen, E. Aronica, P.A. van Doorn, J.H.J. Wokke, E. Brusse, C.T. Langerhorst, P. Bergin, L.R.C. Dekker, R.H. Lekanne dit Deprez, M. de Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1358-9
Aantal pagina's2
TijdschriftNeurology
Volume70
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 apr 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit