Extending the flamelet generated manifold for soot and NOx modeling in diesel spray combustion

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Extending the flamelet generated manifold for soot and NOx modeling in diesel spray combustion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen