Extending the agile development approach to develop acceptably secure software

L. Ben Othmane, P. Angin, H.T.G. Weffers, B. Bhargava

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Extending the agile development approach to develop acceptably secure software'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen