Extended Nijboer-Zernike (ENZ) based mask imaging : efficient coupling of electromagnetic field solvers and the ENZ imaging algorithm

O.T.A. Janssen, S. Haver, van, A.J.E.M. Janssen, J.J.M. Braat, H.P. Urbach, S.F. Pereira

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extended Nijboer-Zernike (ENZ) based mask imaging : efficient coupling of electromagnetic field solvers and the ENZ imaging algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen