Extended functionality of on-line partial discharge monitoring equipment for medium-voltage power cables

Y. Li

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

901 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Steennis, Fred, Promotor
  • Wouters, Peter A.A.F., Co-Promotor
Datum van toekenning31 mrt. 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3811-9
StatusGepubliceerd - 31 mrt. 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit