Extended cavity passively mode-locked lasers in indium phosphide generic integration technology

Valentina Moskalenko

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

697 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Meint, Promotor
  • Bente, Erwin A.J.M., Co-Promotor
Datum van toekenning24 feb 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4017-4
StatusGepubliceerd - 24 feb 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit