Extended beam search for non-exhaustive state space analysis

A.J. Wijs, M. Torabi Dashti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extended beam search for non-exhaustive state space analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen